ប៉ះភាពប្រណិត និងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងជាមួយនឹងស៊េរីនិន្នាការពីអ្នករចនាដ៏ល្អបំផុត។
6b5c49db1

អ្វីដែលយើងអាចធ្វើសម្រាប់អ្នក

- ការត្រួតពិនិត្យ 3 ដងត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតកម្មនីមួយៗមុនពេលដឹកជញ្ជូន។
- ការចំណាយរហ័ស និងយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះជាមួយអតិថិជន
- គំរូពណ៌ដោយឥតគិតថ្លៃនៃកាតពណ៌ PVC ចុងក្រោយបំផុត និងរបាយការណ៍វិភាគផលិតកម្មចុងឆ្នាំ
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពប្រចាំសប្តាហ៍អំឡុងពេលផលិត
- របាយការណ៍វិភាគផលិតកម្មចុងឆ្នាំ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
uril